Nasza szkoła rozpoczęła nauczanie 1 wrzeœnia 1986 roku.

Początkowo nauczanie odbywało się na poziomach klas 0 -– III.

Od 1 wrzeœnia 1987 r. klasy 0 - VII.

Od 1 wrzeœnia 1988 r.  byliśmy już pełnoklasową szkołą podstawową.

W ciągu 25 lat istnienia szkoły goœściliœśmy wiele osobistoœści znanych z pierwszych stron gazet: polityków, pisarzy, sportowców. Bardzo miło wspominamy wizyty rodaków z Litwy w 1999 roku, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Estonii w 2000 i 2001 roku. Młodzież była pod wrażeniem znanych olimpijczyków

Igrzyska Młodzieży Szkolnej to jedyna w tej skali otwarta impreza sportowa adresowana do młodzieży pochodzenia polskiego z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, które towarzyszą również rówieœnicy z Polski.

Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasza szkoła uzyskała tytuł oraz Certyfikat "Szkoły z klasą" za rok szkolny 2002/2003.

To już dziesiąty raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowej akcji Sprzątania ŒŚwiata pod hasłem "Zielony ŚŒwiat, Zielony Dom, –Zielony Punkt"’’.