Kalendarz uroczystości szkolnych na rok szkolny 2023/2024

   

L.p

 

Uroczystość

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja roku szkolnego.

4 IX 2023r.

A. Gromelska,

E. Urbanowska, A. Wysocka.

2.

Ślubowanie klas pierwszych.

 

X  2023r.

B. Gronostajska, nauczyciele kl. I,  A. Wysocka, E. Urbanowska.

3.

Święto Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły.

13 X  2023r.

K. Rybarz–Bargielska, M. Kostko, I. Żelazna, E. Urbanowska,

A. Wysocka.

4.

Święto Niepodległości.

10 XI 2023r.

A. Bałazy, B. Marchewka,

A. Wysocka, E. Urbanowska.

5

Prezentacje szkolne dla rodziców.

XII  2023r.

A. Greloch, M. Gogol,

A. Frydrych,  A. Wysocka.

6

Jasełka.

XII  2023r.

M. Gogol A. Frydrych,

 B. Kotlewska,  E. Urbanowska.

7

Zabawy choinkowe.

I  2024r.

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski.

8

Dzień  Kultury Ekologicznej.

IV 2024r.

A. Szymańska, M. Glińska,

E. Urbanowska, A. Wysocka

9

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

V 2024r.

D. Wysocka,  B. Bohdan,

E. Urbanowska, A. Wysocka.

10

XXXI Festiwal Piosenki Dziecięcej.

V 2024r.

B. Gronostajska, n-le odpowiedzialni, E. Urbanowska.

11

Dzień Dziecka i Sportu.

VI  2024r.

Samorząd Uczniowski, nauczyciele w-f,

wychowawcy klas.

12

Spotkanie uczniów klas III z nowymi wychowawcami.

VI  2024r.

B. Gronostajska

nauczyciele kl. III.

13

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII.

VI  2024r.

A. Greloch, H. Chilińska, M. Kowalik, M. Szlendak,

E. Urbanowska, A. Wysocka.

14.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII.

VI  2024r.

M. Oszczapińska, B. Rzepska,

E. Urbanowska, A. Wysocka.