KALENDARZ UROCZYSTOŒŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

L.p  

Uroczystość

Termin realizacji    

Odpowiedzialni   

1.

Inauguracja roku szkolnego.

 

1 IX 2022                

K. Rybarz- Bargielska,  A. Wysocka, E.Urbanowska                                           

2.

Ślubowanie klas pierwszych.

 

X 2022 

B.Gronostajska, nauczyciele kl. I, A. Wysocka, E.Urbanowska

3.

Święto Edukacji Narodowej i Patrona Szkoły

13 X 2022 

H. Chilińska, E.Urbanowska, A.Wysocka                                                              

4.

Święto Niepodległości                            

 XI 2022

M. Griglik, M. Góralczyk, , A.Wysocka, E.Urbanowska,

5

Prezentacje szkolne dla rodziców

XII 2022 

M..Gogol,  A.Frydrych,   A.Wysocka,

6.

Jasełka

 XII 2022

 M.Gogol, A. Frydrych, B.Kotlewska, E.Urbanowska, 

7.

Zabawy choinkowe.

I 2023 

wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Kultury   Ekologicznej.

IV 2023 

Aneta Olszak, A. Targ,  E.Urbanowska, A. Wysocka

 9.

Rocznica uchwalenia   Konstytucji 3 Maja.

V 2023 

Iwona Bronowicz, E.Urbanowska, A.Wysocka, 

10

XXX  Festiwal Piosenki Dziecięcej.

 V 2023

B.Gronostajska, n-le odpowiedzialni, E.Urbanowska, 

11.

Dzień Dziecka i Sportu

VI 2023 

Samorząd Uczniowski, nauczyciele w-f, wychowawcy klas

12.

Spotkanie uczniów klas III w nowymi wychowawcami.

 VI 2023

B.Gronostajska, nauczyciele kl. III

13.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII

 VI  2023

A Greloch, wychowawcy klas VIII D. Wysocka, M. Kokoszko, J. Wójcik,, E.Urbanowska,A,Wysocka, 

14 Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I - VII VI 2023

W. Domalewska, B. Mieczkowska, E. Urbanowska, A. Wysocka