Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23

 

l. p.

Dni wolne

1 22. 12. 2023 r
2 29, 30. 04.  2024 r
3 02, 05, 2024 r
4 14, 15, 16, 05. 2024 r . - egzamin ósmoklasisty
5 31.05. 2024 dzień wolny po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, świetlica szkolna pracuje w godzinach 700-1600.