Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23

 

l. p.

Dni wolne

1 14.10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej
2 23.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty
3 24.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty
4 25.05.2023 r. - egzamin ósmoklasisty
5   2; 4; 5..05.2023r - weekend majowy
6 9.06.2023 r.

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, świetlica szkolna pracuje w godzinach 700-1600.