Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.


Wszystkich uczniów zapraszamyw dniach nauki szkolnej w godz. 745 - 1530

Nauczyciele bibliotekarze pracujący w naszej bibliotece to: mgr Barbara Baranowska i mgr Janina Dybikowska. Biblioteka szkolna powstała w 1986 roku, wraz z utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.


Główne cele biblioteki szkolnej to popularyzacja czytelnictwa i przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów w dalszych etapach edukacji.

W działalności naszej biblioteki ważne miejsce zajmują imprezy i konkursy, które nie tylko dają dzieciom możliwość ujawnienia swoich talentów, zarówno literackich jak i plastycznych, ale też przybliżają im książkę i bibliotekę. Każdego roku organizowane są konkursy czytelnicze dla czytelników na wszystkich poziomach klas.

Biblioteka szkolna oferuje księgozbiór liczący ok. 20 tys. książek., dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. Czytelnikom zapewniamy wolny dostęp do półek, co umożliwia bezpośredni kontakt z książką, dający możliwość pobieżnego poznania treści ksiązki oraz lepsze wykorzystanie zbiorów. Uczniowie mogę zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza w doborze książek i podzielić się refleksami po lekturze.

Nasi czytelnicy mają do dyspozycji:

- lektury

- literaturę piękną

- książki popularnonaukowe

- księgozbiór podręczny

- czasopisma

            Dzięki wieloletniej już akcji zbiórki makulatury i ofiarności naszych czytelników w zbiorach naszej biblioteki możecie znaleźć wiele nowości. Przy zakupach książek uwzględniamy życzenia i prośby naszych czytelników.

Serdecznie zapraszamy do częstych odwiedzin naszej biblioteki!

. . . "prawdziwa biblioteka wcale nie musi być duża i piękna . Nie musi też mieć najlepszych udogodnień czy najefektywniejszych pracowników ani największej liczby użytkowników. Prawdziwa biblioteka ma służyć. Musi wrosnąć w życie mieszkańców do tego stopnia, że bez niej nie sposób normalnie egzystować. Prawdziwa biblioteka to taka, której nikt nie zauważa, bo jest na miejscu od zawsze i zawsze oferuje to, czego [czytelnicy] potrzebują. " . . .

„Dewey, wielki kot w małym mieście”

Vicki Myron,Bret Witter