l.p.

Godziny lekcyjne

 1 lekcja

8.00

8.45

 2 lekcja

8.55

9.40

 3 lekcja

9.50

10.35

 4 lekcja

10.45

11.30

PRZERWA OBIADOWA  SP-9

 5 lekcja

11.50

12.35

PRZERWA OBIADOWA  PG-8

 6 lekcja

12.55

13.40

 7 lekcja

13.50

14.35

 8 lekcja

14.45

15.30

Uwaga!

Pierwsza długa przerwa obiadowa (20 min) po czwartej godzinie lekcyjnej,

druga długa przerwa obiadowa po piątej godzinie lekcyjnej.