OGŁOSZENIE O DYŻURZE WAKACYJNYM 2024

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży im. Księcia Mazowieckiego Janusza I dyżuruje w miesiącu lipcu 2024r.

Zapisy na dyżur wakacyjny dzieci 6-letnich będą przyjmowane w dniach:

od 15 kwietnia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. w godzinach  8.00-15.00.

Deklaracje dostępne są na stronie internetowej szkoły, u wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

Na dyżur w miesiącach wakacyjnych należy wybrać z harmonogramu placówkę dyżurującą i tam złożyć dokumenty.                   

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie podana w dniu 23.05.2024r. do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 maja 2024r. do godz. 15.00

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji dyżuru i zachowanie terminów.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Wniosek przyjęcia dziecka na dyżur - lipiec 2024

 Oświadczenie do wniosku