Dyrektor szkoły

                                                   mgr Bożena Dziekońska 

 

z-ca dyrektora szkoły

mgr Bożena Gronostajska

z-ca dyrektora szkoły

mgr Anna Greloch

 

z-ca dyrektora szkoły

mgr Andrzej Flera