Magdalena Wysocka - samodzielny referent

Magdalena Chojnowska - sekretarz

Sylwia Kacprzyk - główny księgowy

Monika Sadlińska -  starszy księgowy

Michał Perkowski - kierownik administracyjno- gospodarczy