OGŁOSZENIE !


Rodzice chcący aby ich dzieci korzystały ze stołówki szkolnej proszeni są o złożenie deklaracji u Pani Intendent.

Opłaty za obiady w miesiącu grudniu 2023 wynoszą:

1. Obiady klasy I - VIII  

   15 dni X 5.50 zł =  82,50 zł

2. Pełne wyżywienie / grupa przedszkolna/

   15 dni X 10.00 zł = 150,00 zł

 3 Pracownicy:

   15 dni  x 10,00 zł = 150,00 zł

Wpłaty na konto 83 1560 0013 2487 4243 5000 0001 proszę dokonywać zawsze pierwszego każdego miesiąca lub przez kolejne 3 dni. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Ewentualne rezygnacje proszę zgłaszać bezpośrednio do Pani Intendentki