Podręczniki

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

w roku szkolnym 2024/2025

 

ZAKUP  PRZEZ  RODZICÓW

         

* „NASZA BAJKA”. Poziom B+. Przedszkole - 6 latki. Autorzy: Anna Banaś, Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwo: Mac.

 * Język angielski

  „Tiger & Friends” – Starter. Karty pracy. Autorzy: Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska. Wydawnictwo: Macmillan.

* Religia

 „Tak! Jezus mnie kocha”. Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego. Autorzy: D.Kurpiński, E.Kondrak, J.Snopek. Wydawnictwo: Jedność. Nr AZ-04-01/20-KI-1/20.

 

 

 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej

w klasie I

w roku szkolnym 2024/2025

PODRĘCZNIKI

           * Edukacja wczesnoszkolna

  „Ale to ciekawe”. Podręcznik, klasa 1. Edukacja polonistyczna, społeczna  i przyrodnicza, części 1-4. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/1/2022.

„Ale to ciekawe”. Podręcznik, klasa 1. Edukacja matematyczna, części 1-2. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/1/2022.

 * Język angielski

  „Tiger & Friends 1”. Książka ucznia. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dopuszczenia MEN - 1051/1/2019.

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

* Edukacja wczesnoszkolna

 „Ale to ciekawe”. Karty ćwiczeń, klasa 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza, części 1-4. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/1/2022.

  „Ale to ciekawe”. Karty ćwiczeń, klasa 1. Edukacja matematyczna, części 1-2. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/1/2022.

 * Język angielski

   „Tiger & Friends 1”. Zeszyt ćwiczeń. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan.

 ZAKUP  PRZEZ  RODZICÓW

RELIGIA

„Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2020r. Nr dopuszczenia AZ-11-01/18-KI-4/20.

 

 UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej

w klasie II

w roku szkolnym 2024/2025

PODRĘCZNIKI

 

          * Edukacja wczesnoszkolna

  „Ale to ciekawe”. Podręcznik, klasa 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza, części 1-4. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/2/2023.

„Ale to ciekawe”. Podręcznik, klasa 2. Edukacja matematyczna, części 1-2. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/2/2023.

* Język angielski

 „Tiger & Friends 2”. Książka ucznia. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dopuszczenia MEN - 1051/2/2020.

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

 * Edukacja wczesnoszkolna

 „Ale to ciekawe”. Zeszyt ćwiczeń, klasa 2. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza, części 1-4. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/2/2023.

  „Ale to ciekawe”. Zeszyt ćwiczeń, klasa 2. Edukacja matematyczna, części 1-2. Autorzy: Jolanta Okuniewska, Sabina Piłat, Beata Skrzypiec. Wydawnictwo: Grupa MAC S.A. Nr dopuszczenia: MEN 1158/2/2023.

 * Język angielski

 „Tiger & Friends 2”. Zeszyt ćwiczeń. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan.

       

ZAKUP  PRZEZ  RODZICÓW

RELIGIA

„Odkrywam KRÓLESTWO BOŻE”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak.  Wydawnictwo: Jedność 2021. Nr dopuszczenia: AZ-12-01/18-KI-7/21.

 

 UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej

w klasie III

w roku szkolnym 2024/2025

 

 

PODRĘCZNIKI

 

          * Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele”. Podręcznik, klasa 3 - części 1-4. Autorzy: K.Preibisz-Wala, E.Schumacher, I.Zarzycka, prof. Jadwiga Hanisz. Wydawnictwo: WSiP 2019r. Nr dopuszczenia: MEN 813/5/2019.

„Szkolni Przyjaciele”. Matematyka. Podręcznik, klasa 3 - części 1-2. Autorzy: K.Preibisz-Wala, E.Schumacher, I.Zarzycka, prof. Jadwiga Hanisz.  Wydawnictwo: WSiP 2019r. Nr dopuszczenia: MEN 813/6/2019.

* Język angielski  „Tiger & Friends 3”. Książka ucznia. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dopuszczenia MEN - 1051/3/2020.

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

 * Edukacja wczesnoszkolna

 „Szkolni Przyjaciele” – Karty ćwiczeń, klasa 3, części 1-4. Autorzy: K.Preibisz-Wala, E.Schumacher, I.Zarzycka, prof. Jadwiga Hanisz.Wydawnictwo: WSiP 2019r.

  „Szkolni Przyjaciele” – Matematyka. Karty ćwiczeń, klasa 3, części 1-2. Autorzy: K.Preibisz-Wala, E.Schumacher, I.Zarzycka, prof. Jadwiga Hanisz. Wydawnictwo: WSiP 2019r.

 * Język angielski

   „Tiger & Friends 3”. Zeszyt ćwiczeń. Autorzy: C.Read, M.Ormerod, M.Kondro. Wydawnictwo: Macmillan. 

ZAKUP  PRZEZ  RODZICÓW

 RELIGIA

* „Poznaję Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej.  Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2022 Nr dopuszczenia: AZ-13-01/18-KI-14/22.

* „Poznaję Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń - do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Autorzy: ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2022.

 

 

UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW do  klasy IV

w roku szkolnym 2024/2025

Język polski

* „Zamieńmy słowo” - Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Autorzy: I.Bartol, M.Biskupska, J.Najmanowicz-Michalak. Wydawnictwo: WSiP 2023r. Numer dopuszczenia 1163/1/2023.

* „Zamieńmy słowo”. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 4. WSiP 2023r.

Przyroda

* „Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J.Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dopuszczenia 863/2017.

* ”Tajemnice przyrody”. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r.

Matematyka

* „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki. Wydawnictwo: GWO 2023r. Nr dopuszczenia 780/1/2023/z1

* „Matematyka z plusem. Klasa 4. Wersja C.  Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo: GWO.

Historia

  „Historia 4”. Podręcznik. Autorzy: W.Kalwat, M.Lis. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia 882/1/2017.

Technika

    „Jak to działa?”. Klasa 4. Podręcznik do techniki dla szkoły podstawowej. L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r. Nr dopuszczenia 295/1/2017.

Muzyka

    „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dop. MEN 852/1/2017.

Plastyka

    „Plastyka 4”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart. Wydawnictwo: WSiP 2017. Nr dopuszczenia MEN 779/1/2017.

Informatyka

     „Informatyka 4”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia 807/1/2017.

Język angielski  

* „Brainy” Klasa 4. Autor: N.Beare. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dop. MEN 831/1/2017.

* „Brainy” Klasa 4 - zeszyt ćwiczeń. Autor: K.Stannett. Wydawnictwo: Macmillan.

Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

* "Odkrywam życie z Jezusem” Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność. Nr dopuszczenia: AZ-14-01/18-KI-19/23.

* "Odkrywam życie z Jezusem”. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Jedność.

 

UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW do  klasy V 

w roku szkolnym 2024/2025

 

Język polski

* „Zamieńmy słowo” - Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Autorzy: I.Bartol, M.Biskupska, J.Najmanowicz-Michalak. Wydawnictwo: WSiP 2024r. Numer dopuszczenia 1163/2/2024.

* „Zamieńmy słowo”. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 5. WSiP 2024r.

Biologia

* „Puls życia 5”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Sęktas, J.Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era 2018. Nr dopuszczenia MEN 844/1/2018.

* „Puls życia 5”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era 2018.

Matematyka 

* „Matematyka z plusem 5”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki, M. Jucewicz. Wydawnictwo: GWO 2017r.  Nr dopuszczenia 780/2/2018.

* „Matematyka z plusem. Klasa 5. Ćwiczenia - wersja C. Wydawnictwo: GWO.

Historia

„Historia 5”. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autorzy: I.Kąkolewski, K.Kowalewski, A.Plumińska-Mieloch. Wydawnictwo: WSiP 2018r. Nr dopuszczenia 882/2/2018.

Geografia

„Planeta Nowa 5”. Podręcznik do geografii dla klasy piątej podstawowej. Autorzy: F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwał, R.Malarz. Wydawnictwo: Nowa Era 2021r. Nr dop. 906/1/2018.

Technika

    „Jak to działa?”. Klasa 5. Podręcznik do techniki dla szkoły podstawowej. L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2018r. Nr dopuszczenia 295/2/2018.

Muzyka

    „Lekcja muzyki 5”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wyd.: Nowa Era 2018r. Nr dop. MEN 852/2/2018.

Plastyka

„Plastyka 5”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart, J.Chołaścińska, K.Janus-Borkowska. Wyd.: WSiP 2018. Nr dop. MEN 779/2/2018.

Informatyka

     „Informatyka 5”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2018r. Nr dopuszczenia 807/2/2018.

Język angielski

* „Brainy” Klasa 5. Autor: N.Beare. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dop. MEN 831/2/2018.

* „Brainy” Klasa 5 - zeszyt ćwiczeń. Autor: K.Stannett. Wydawnictwo: Macmillan.

 

Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

* "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo Jedność 2018.  Nr dopuszczenia AZ-21-01/20-KI-2/20.

* "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy". Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Jedność 2018.

 

UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW do  klasy VI 

w roku szkolnym 2024/2025

Język polski

* „Jutro pójdę w świat” - 6. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autorzy: H.Dobrowolska,  U.Dobrowolska. Wydawnictwo: WSiP 2019r. Numer dopuszczenia MEN 868/3/2019.

* „Jutro pójdę w świat” - 6. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. WSiP 2019r.

Biologia

* „Puls życia 6”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: J.Stawarz. Wydawnictwo: Nowa Era 2019. Nr dopuszczenia MEN 844/2/2019.

* „Puls życia 6”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era 2019.

Matematyka 

* „Matematyka z plusem 6”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki, M. Jucewicz. Wydawnictwo: GWO 2019r. Nr dopuszczenia MEN 780/3/2019.

* „Matematyka z plusem. Klasa 6. Ćwiczenia - wersja C. Wydawnictwo: GWO.

Historia

„Historia 6”. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autorzy: I.Kąkolewski, A.Plumińska-Mieloch. Wydawnictwo: WSiP 2019r. Nr dopuszczenia 882/3/2019.

Geografia

 „Planeta Nowa 6”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: T.Rachwał, R.Malarz, D.Szczypiński. Wydawnictwo: Nowa Era 2022r. Nr dopuszczenia - 906/2/2019.

Technika

    „Jak to działa?”. Klasa 6. Podręcznik do techniki dla szkoły podstawowej. L.Łabecki. M.Łabecka. Wydawnictwo: Nowa Era 2019r. Nr dopuszczenia MEN 295/3/2019.

Muzyka

    „Lekcja muzyki 6”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wyd.: Nowa Era 2019r. Nr dop. MEN 852/3/2019.

Plastyka

„Plastyka 6”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart,  K.Janus-Borkowska. Wyd.: WSiP 2019. Nr dop. MEN 779/3/2019.

Informatyka

     „Informatyka 6”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, A.Samulska, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2019r. Nr dopuszczenia MEN 807/3/2019.

Język angielski

* „Brainy” Klasa 6. Autor: N.Beare. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dop. MEN 831/3/2019.

* „Brainy” Klasa 6 - zeszyt ćwiczeń. Autor: K.Stannett. Wydawnictwo: Macmillan.

 

Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

* "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno". Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2021. Nr dopuszczenia – AZ-22-01/20-KI-4/21.

* "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno". Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Wydawnictwo: Jedność 2021.

 

UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW do  klasy VII

w roku szkolnym 2024/2025

 

Język polski

* ”Zamieńmy słowo”. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 7. Autorzy: A.Karolczyk-Kozyra, M.Krajewska, D.Kujawa-Weinke, A.Sieńczak. Wydawnictwo: WSiP 2023r. Nr dopuszczenia MEN 163/4/2023.

* „Zamieńmy słowo”. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 7. WSiP.

Biologia

* „Puls życia 7”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autor: M.Jefimow. Wydawnictwo: Nowa Era 2020. Nr dopuszczenia MEN 844/3/2020/z1.

* „Puls życia 7. ” Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka

* „Matematyka z plusem 7”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Karpiński, P.Zarzycki, M.Jucewicz. Wydawnictwo: GWO 2019r. Nr dopuszczenia MEN 780/4/2017.

* „Matematyka z plusem 7”. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo: GWO.

Historia

„Historia 7”. Podręcznik. Autorzy: I.Kąkolewski, K.Kowalewski, A.Plumińska-Mieloch. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia MEN 882/4/2017.

Fizyka

     „Świat fizyki 7”. Podręcznik. Autorzy: A.Sagnowska. Wydawnictwo: WSiP 2017. Nr dopuszczenia MEN 821/1/2017.

Chemia

„Chemia Nowej Ery 7”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: T.Kulawik, J.Kulawik, M.Litwin. Wyd.: Nowa Era 2017r., Nr dop. MEN 785/1/2017.

Geografia

„Planeta Nowa NEON”. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Szubert, T.Rachwał. Wydawnictwo: Nowa Era 2023-2025, Nr dop. MEN 906/3/2023/z1.

Muzyka

„Lekcja muzyki”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Autorzy: M.Gromek, G.Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era 2017. Nr dopuszczenia MEN 852/4/2017.

Plastyka 

„Plastyka 7”. Podręcznik do szkoły podstawowej. Autorzy: S.K.Stopczyk, B.Neubart, J.Chołaścińska. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia MEN 779/4/2017.

Informatyka

    „Informatyka 7”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2017r. Nr dopuszczenia MEN 807/4/2017.

Język angielski

* „Repetytorium Ósmoklasisty” – dwuczęściowa wersja - część 1 (klasa 7). Podręcznik do języka angielskiego. Autorzy: M.Mann, S.Taylore-Knowles. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dop. MEN 1100/1/2020.

 * „Zeszyt ćwiczeń. Autor: K.Kotorowicz-Jasińska. Wydawnictwo: Macmillan.

Język niemiecki

  „Deutschtour FIT NEON”. Klasa 7. Nowa edycja 2023-2025. Autorzy: E.Kościelniak-Walewska, A.Abramczyk. Wydawnictwo: Nowa Era 2020. Nr dopuszczenia MEN 1096/1/2020.

  Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

"Szczęśliwi, którzy czynią dobro". Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak Wydawnictwo: Jedność 2020. Nr dopuszczenia AZ-23-01/20-KI-10/22.

"Szczęśliwi, którzy czynią dobro". Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Autorzy:  ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak Wydawnictwo: Jedność 2020. Nr dopuszczenia AZ-23-01/20-KI-10/22.

 

  UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

 Z WYJĄTKIEM RELIGII

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW do  klasy VIII

w roku szkolnym 2024/2025

 

Język polski

* ”Zamieńmy słowo”. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasa 8. Autorzy: A.Karolczyk-Kozyra, M.Krajewska, D.Kujawa-Weinke, A.Sieńczak. Wydawnictwo: WSiP 2024r. Nr dopuszczenia MEN 163/5/2024.

* „Zamieńmy słowo”. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 8. WSiP.

Biologia

* „Puls życia 8”. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: B.Sągin, A.Boczarowski, M.Sęktas. Wydawnictwo: Nowa Era 2021. Nr dopuszczenia 844/4/2021/z1.

* „Puls życia 8. ” Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa Era.

Matematyka

* „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: Praca zbiorowa pod redakcją M.Dobrowolskiej. Wydawnictwo: GWO 2018r. Nr dopuszczenia MEN 780/5/2018.

* „Matematyka z plusem 8”. Zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo: GWO.

Historia

„Historia 8”. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autorzy: W.Kalwat, P.Szlanta, A.Zawistowski. Wydawnictwo: WSiP 2018r. Nr dopuszczenia 882/5/2018.

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Autorzy: I.Janicka, A.Janicki, A.Kucia-Maćkowska, T.Maćkowski. Wydawnictwo: Nowa Era 2021r. Nr dopuszczenia                      874/2021/z1.

Fizyka

„Świat fizyki 8”. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Autor: B.Sagnowska. Wydawnictwo: WSiP 2018. Nr dopuszczenia MEN 821/2/2018.

Chemia

„Chemia Nowej Ery 8”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: T.Kulawik, J.Kulawik, M.Litwin. Wydawnictwo: Nowa Era 2018r., Nr dopuszczenia MEN 785/2/2018.

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Autorzy: D.Szczypiński, T.Rachwał. Wydawnictwo: Nowa Era 2021, Nr dop. MEN 906/4/2021/z1.

Informatyka

„Informatyka 8”. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Autorzy: W.Jochemczyk, I.Krajewska-Kranas, W.Kranas, M.Wyczółkowski. Wydawnictwo: WSiP 2021r. Nr dopuszczenia MEN 807/5/2021/z1.

Edukacja dla bezpieczeństwa 

„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik. Autorzy: J.Słoma. Wydawnictwo: Nowa Era 2017r.  Nr dopuszczenia MEN 846/2017.

Język angielski

* „Repetytorium Ósmoklasisty” – dwuczęściowa wersja - część 2 (klasa 8). Podręcznik do języka angielskiego. Autorzy: M.Mann, S.Taylore-Knowles. Wydawnictwo: Macmillan. Nr dopuszczenia - 1100/2/2021.

 * „Zeszyt ćwiczeń. Autor: K.Kotorowicz-Jasińska. Wydawnictwo: Macmillan.

Język niemiecki

  „Deutschtour FIT”. Klasa 8. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Nowa edycja 2021-2023. Autorzy: E.Kościelniak-Walewska, M.Kosacka. Wydawnictwo: Nowa Era 2021. Nr dop. MEN 1096/2/2021.

 

Religia – ZAKUP PRZEZ RODZICÓW.

* "Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość". Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2023. Nr dopuszczenia nr AZ-24-01/20-KI-14/23.

* "Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość". Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak. Wydawnictwo: Jedność 2023

 

  UWAGA!!!

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje nieodpłatnie

 Z WYJĄTKIEM RELIGII