Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży -  rok szkolny 2023/2024